Megalakult a Nevelőszülők Országos Független Érdekvédelmi Szakszervezete

Országosan több megyéből összefogtak a nevelőszülők és a régóta halmozódó problémáik miatt elhatározták, hogy szakszervezetet alapítanak. Mivel ilyen jellegű és összetételű munkavállalói érdekképviselet még nem működött ezen a speciális foglalkoztatási szakterületen a LIGA Dél-alföldi Regionális Irodájától kértünk szakmai segítséget a szakszervezet megalapításához.

A közös munka eredményeként a Szegedi Törvényszék 8.Pk.60.136/2012/4. számú, 2013. január 21. napján kelt végzéssel 2954. sorszám alatt elrendelte a Nevelőszülők Országos Független Érdekvédelmi Szakszervezete (N.O.F.É.SZ.) civil szervezet nyilvántartásba vételét. A végzés 2013. február 12. napján jogerőre emelkedett.

Jelenleg Magyarországon több mint 5000 nevelőszülő biztosítja saját otthonában a gyermekvédelmi gondoskodásban lévő fiatalok életkorának és fejlődési szükségleteinek megfelelő feltételeket, és ellátják a gyermekek gondozását-nevelését. A törvényi szabályozás szerint, nevelőszülői ellátást nevelőszülők és hivatásos nevelőszülők nyújtanak. A nevelőszülői jogviszony a működtető és a nevelőszülő között létrejött, írásba foglalt megállapodás, mely nem minősül munkaviszonynak. A hivatásos nevelőszülői jogviszony a jogokat és kötelezettségeket tartalmazó írásos megállapodás alapján létrejövő foglalkoztatási jogviszony. A hivatásos nevelőszülőknek ez a főállása és más munkaviszonyt nem folytathatnak e mellett, míg a nevelőszülők igen. A nevelőszülők közül több mint 3000 főnek nincs társadalombiztosítási jogviszonya, pedig ugyanazt a munkavégzést várják el tőlük, mint a hivatásos nevelőszülőktől.

Teljes cikk: csagyi.hu