A gyermek törvényes képviseletével és a vér szerinti családjával való kapcsolattartással kapcsolatos kérdések

Hol kell a gyermek és a vér szerinti szülő kapcsolattartását biztosítani? Ki biztosítja a gyermek és a vér szerinti szülő közötti kapcsolattartást? Ki látja el a nevelőszülőnél elhelyezett gyermek törvényes képviseletét? Kérdéseire itt most választ kaphat:

Ki látja el a nevelőszülőnél elhelyezett gyermek törvényes képviseletét?

A nevelőszülőnél elhelyezett gyermek törvényes képviseletét a gyermekvédelmi gyám látja el, aki az illetékes megyében a  Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársa.
A gyermekvédelmi gyám kezdeményezheti a gyámhatóságnál egyes gyámi feladatok ellátására a nevelőszülő gyámként történő kirendelését, ha a nevelőszülő már legalább két éve saját háztartásában neveli a gyermeket, nincs folyamatban eljárás a nevelésbe vétel megszüntetésére, a nevelőszülő vállalja a gyermek törvényes képviseletének ellátását. Ebben az esetben a nevelőszülő gyámi tevékenysége következő feladatokra korlátozódik:
Eljár a gyermek személyes okmányainak beszerzése érdekében, kéri a gyermek közgyógyellátásra való jogosultságának megállapítását és a gyermek tartózkodási engedélyének meghosszabbítását.
Törvényes képviselőként nyilatkozatot tesz a gyermeken végzendő egészségügyi beavatkozásokhoz,
Eljár a gyermek iskolai beíratása, tanulói jogviszonyának, magántanulói jogállásának létesítése, megszüntetése ügyében.

Ki biztosítja a gyermek és a vér szerinti szülő közötti kapcsolattartást?

A nevelőszülő a gyámhatóság határozata alapján biztosítja az általa nevelt gyermek kapcsolatát a kapcsolattartásra feljogosított szülőjével és közeli hozzátartozóival.

Hol kell a gyermek és a vér szerinti szülő kapcsolattartását biztosítani?

A kapcsolattartás helyszínét a gyámhivatal jelöli meg, amely elsősorban semleges helyszín, így például a Benita Nevelőszülői Hálózat hivatalos helyisége, helyi gyermekjóléti központ, területi gyermekvédelmi szakszolgálat kapcsolattartó helyisége stb.