Hírt adtak rólunk

Péter első levele 3,15: „Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet.”

A Debrecen TV Erőnk forrása című vallási műsorának vendége volt Magyari László szakmai vezetőnk, aki beszélt a Benita Nevelőszülői Hálózatban történő munkáról, illetve jövőbeli terveinkről. Ezt követően Fodor István, a Debreceni Baptista Gyülekezet (fenntartónk) presbitere olvasott a Bibliából, és fűzött hozzá igei gondolatokat.

Legyen mindannyiunk épülésére!