A nevelőszülő díjazása

Szeretne Ön is nevelőszülővé válni? Elhatározása már kezd szilárd lenni, de nem tudja miként és hogyan díjazzák munkáját, hivatását? Itt megkaphatja kérdéseire a választ!

A gyermekek ellátására a nevelési díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként – az öregségi nyugdíj (28.500 Ft) legkisebb összegének 120%-a jár. 2019. évben: 34.200,- Ft/hó.
A nevelési díj az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-a, ha a nevelt gyermek a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság által készített szakmai vélemény szerint súlyos pszichés vagy súlyos disszociális tüneteket mutat, vagy pszichoaktív szert használó vagy kettős szükségletű. 2019. évben összesen: 42.750,- Ft/hó.
A nevelési díj az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-a, ha a nevelt gyermek tartósan beteg, fogyatékos vagy három éven aluli. 2019. évben: 39.900,- Ft/hó.
A nevelési díj a gyermek, fiatal felnőtt élelmezésére, ruházkodására, tankönyvére, tanszerére, a tanulmányai végzéséhez és munkavégzéséhez szükséges egyéb eszközökre, a gyermek, fiatal felnőtt költőpénzére, egészségügyi ellátására fordítható a nevelőszülőt megillető családi pótlékkal együtt. E juttatásokat a nevelőszülő kizárólag a gyermek ellátására fordíthatja.
A nevelőszülő a nevelési díj mellett külön ellátmányban is részesül a gyermek, fiatal felnőtt élelmezésének és a lakásfenntartás költségeinek kiegészítésére. Az ellátmány éves összege nem lehet kevesebb – gyermekenként, fiatal felnőttenként – az éves nevelési díj 25%-ánál. 2019. évben 8550-, Ft/hó, különleges ellátást igénylő gyermek esetében 9975,- Ft/hó.

A nevelőszülőt a foglalkoztatási jogviszonyának fennállása alapdíjként havonta legalább a minimálbér 30%-a illeti meg. 2019. évben: 44.700,- Ft/hó.
A nevelőszülőt az alapdíjon felül minden egyes nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után kiegészítő díjként havonta legalább a minimálbér 20%-a illeti meg. 2019. évben: 29.800,- Ft/hó.
A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül minden egyes nála elhelyezett speciális, különleges vagy kettős szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér 5%-a illeti meg. 2019. évben: 7.450,- Ft/hó.
A nevelőszülőt kizárólag az alapdíj illeti meg a gyermek, fiatal felnőtt kollégiumi elhelyezésének időtartamára. Ha a gyermek, fiatal felnőtt a tanítás nélküli pihenőnapok kivételével tanítási szünet, betegség vagy egyéb ok miatt nem a kollégiumban, hanem a nevelőszülő háztartásában tartózkodik, a nevelőszülő az alapdíjon felül a kiegészítő díjra, valamint a többletdíjra is jogosult.